MAGEBOEKHOUDKOPPELINGEN.NL GEBRUIKSVOORWAARDEN

Bij aanschaf van één van de producten van mageboekhoudkoppelingen.nl gaat u akkoord met het volgende:

 1. Deze gebuiksvoorwaarden (hierna te noemen “Voorwaarden”) zijn een contract tussen u (de persoon die/het bedrijf dat onze software en/of documentaties daarvan koopt) en mageboekhoudkoppelingen.nl (hierna te noemen “wij/ons/onze”). Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten/software/scripts/andere diensten die u van ons koopt.
 2. Door het kopen onze producten bevestigt u dat u deze Voorwaarden gelezen hebt, dat u akkoord gaat met de inhoud van deze Voorwaarden en dat u ermee instemt onze producten te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden.
 3. Deze Voorwaarden zijn rechtsgeldig vanaf het moment dat u één van onze producten via onze website bestelt of via email of een ander medium dat tot onze beschikking staat ontvangt.
 4. Wij zijn de eigenaar van het copyright van onze producten en tevens zijn deze ons intellectuele eigendom. Onze producten of delen daarvan zijn daarom wettelijk beschermd. Een inbreuk op deze Voorwaarden van welke vorm dan ook is in strijd met de wetten rondom intellectueel eigendom en zal worden bestraft volgens de huidige wet. We behouden het recht voor om het gebruiksrecht van onze software in te trekken als een gebruiker deze Voorwaarden schendt.
 5. Bij aankoop van één van onze producten hebt u recht op één exemplaar van onze software op één Magento-installatie, voor persoonlijk of zakelijk gebruik in overeenstemming met deze Voorwaarden. Voor elke Magento-installatie waarop u onze software wenst te gebruiken dient dus een apart product te worden aangeschaft. Het verspreiden van onze producten zonder onze toestemming, ook als dit niet commercieel is, schendt deze voorwaarden en zal bestraft worden volgens de huidige wet.
 6. Het is u niet toegestaan enig deel van onze code volledig of deels te gebruiken in andere software, producten of websites in welke vorm dan ook.
 7. Het is u niet toegestaan enig deel van onze software of documentaties aan anderen te geven, verkopen, verhuren, leasen, of lenen of te verstrekken via een sublicentie. Tevens mag u onze software niet dusdanig op een server plaatsen dat het via een openbaar netwerk, zoals het Internet, toegankelijk is om te verspreiden.
 8. Het is u niet toegestaan merken, copyrights, disclaimers, gebruiksvoorwaarden, toekenningen of andere zaken waaruit intellectueel eigendom blijkt in onze code te wijzigen of verwijderen. Deze regel geldt onder andere voor verwijzingen naar het merk Mageboekhoudkoppelingen.nl in bestandsnamen, class names, variables, teksten of UI-items, maar is daar niet tot beperkt.
 9. U bent verplicht de copyright informatie in onze producten intact te houden. Dit geldt ook voor de teksten/links onderaan.
 10. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade (waaronder winstverlies in welke vorm dan ook en bijkomende of gevolgschade) aan u, uw informatie en uw bedrijf veroorzaakt door het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van onze producten.
 11. Wij zijn niet aansprakelijk voor vervolging als gevolg van het gebruik van onze producten op een manier die de wet overtreedt, of als gevolg van illegaal gebruik van onze producten.
 12. Als u onze producten niet in overeenstemming met deze Voorwaarden gebruikt, schendt dit deze Voorwaarden en als gevolg daarvan worden uw rechten om onze producten te mogen gebruiken ingetrokken.
 13. Mageboekhoudkoppelingen.nl behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen en tevens om de clausules in deze Voorwaarden op elk moment toe te passen.
 14. Deze Voorwaarden blijven van kracht tot ze beëindigd worden. Wij behouden ons het recht voor om uw recht om onze producten te mogen gebruiken op elk moment in te trekken, als u zich naar ons inzicht niet aan deze Voorwaarden houdt. Dit is van toepassing op het verwijderen van links of copyrightverwijzingen zoals in deze Voorwaarden beschreven staat, maar hier niet tot beperkt. U kunt uw plicht om u aan deze Voorwaarden te houden op elk moment beëindigen, door alle exemplaren van alle producten die u van ons heeft te vernietigen. Het beëindigen van deze Voorwaarden verplicht ons niet om u het aankoopbedrag voor onze producten terug te betalen, mits er sinds de datum van aankoop tenminste veertien dagen zijn verstreken. Mageboekhoudkoppelingen.nl behoudt zich het recht voor om alle gebruiksrechten voor onze poducten in te trekken, alle bestellingen te annuleren en alle ondersteuningsdiensten te beëindigen voor een klant die deze Voorwaarden schendt.
 15. Als u onze producten blijft gebruiken nadat mageboekhoudkoppelingen.nl u heeft laten weten dat uw rechten om onze producten te mogen gebruiken zijn ingetrokken, gaat u er hierbij mee akkoord een verbod te accepteren op verder gebruik en alle kosten te betalen voor de schade die wij hebben geleden door uw misbruik van onze producten en de herroeping van uw rechten (hieronder vallen de eventuele honorariumskosten voor een advocaat, binnen de grenzen van de redelijkheid, maar deze kosten zijn hier niet tot beperkt).